Življenje

Kemijska definicija liganda

Kemijska definicija liganda

Ligand je atom, ion ali molekula, ki dajejo ali delijo enega ali več njegovih elektronov skozi kovalentno vez z osrednjim atomom ali ionom. Gre za kompleksno skupino v koordinacijski kemiji, ki stabilizira osrednji atom in določa njegovo reaktivnost.

Primeri ligandov

Monodentatni ligandi imajo en atom, ki se lahko veže na centralni atom ali ion. Voda (H2O) in amoniaka (NH3) so primeri nevtralnih monodentatnih ligandov.

A polidentatni ligand ima več kot eno mesto darovalca. Bidentatni ligandi imajo dve mesti darovalca. Tridentatni ligandi imajo tri vezavna mesta. Сігналы абмеркавання1,4,7-triazaheptan (dietilenetriamin) je primer tridentatnega ligandaTetradentatni ligandi imajo štiri vezne atome. Kompleks s polidentatnim ligandom se imenuje a kelat.

An amidentatni ligand je monodentatni ligand, ki se lahko veže na dveh možnih mestih. Na primer tiocianatni ion, SCN-, se lahko vežejo na osrednjo kovino bodisi z žveplom bodisi z dušikom.

Poglej si posnetek: Kompleksna jedinjenja - Hemija II (Maj 2020).