Informacije

Definicija bond enttalpije v kemiji

Definicija bond enttalpije v kemiji

Entalpija obveznic je sprememba entalpije, ko se en moliv vezi pretrga v snovi pri 298 K. Entalpija vezi je znana tudi kot entalpija disocijacijske vezi, moč vezi ali povprečna energija vezi. Višja kot je njegova vrednost, močnejša je vez in več energije, ki jo potrebuje za prekinitev.

Tipične enote entalpije obveznice so kilokalorije na mol (kcal / moll) in kilodžule na mol (kJ / mol). Primer vrednosti v 410 kJ / mol za C-H vez in 945 kJ / mol za vez N≡N. Iz tega je enostavno videti, da so trojne vezi veliko močnejše od enojnih vezi.

Entalpija vezi se nanaša na spremembo entalpije ene določene vezi v molekuli.