Nasveti

Jezikovna praksa ogrevanja

Jezikovna praksa ogrevanja

Tako kot pri fizični vadbi potrebujemo solidno ogrevanje za vrhunsko uspešnost, tudi vaje za ogrevanje na začetku vseh učencev v razredu, da se začnejo učiti. Ogrevanje jezikovne umetnosti se osredotoča na slovnico in kompozicijo s hitrimi dejavnostmi za spodbujanje ustvarjalnega toka. Pritegnite pozornost učencev tako, da jih vključite v spodbudno nalogo, povezano z lekcijo dneva. Predstavljate ga lahko na beli deski ali s tiskanim izvodom, ki je nameščen na mizi vseh, vendar se prepričajte, da se lahko začnejo takoj po prihodu.

Ogrevanja jezikovnih umetnosti lahko pregledajo prej zajeto gradivo ali zagotovijo predogled informacij, ki prihajajo. Morali bi biti hitri, zabavni in zasnovani za uspeh študentov, kot so primeri tukaj.

Prepoznavanje prislovnih klavzul

Prislovi spreminjajo druge besede, pogosto glagole, pa tudi pridevnike in druge prislove, tako da odgovarjajo, kdaj, kje in kako. Naslovi so lahko v odvisnih stavkih ali skupinah besed, zato jih je nekoliko težje prepoznati. Pozdravite svoje učence jezikovne umetnosti na predavanjih, tako da jih prosite, da v nekaterih prepoznavnih pregovornih besedah ​​prepoznajo prislovni klavzul.

Iskanje posrednih predmetov

Neposredni predmeti dobijo ali izkoristijo glagolsko dejanje, vendar ne vedno izskočijo iz stavka, kot to počnejo neposredni predmeti. Zaradi vaj z iskanjem posrednih predmetov bodo učenci razmišljali dlje od enostavnih odgovorov, zato naj bi segrevanje z dejavnostjo, ki temelji na posrednih predmetih, naredilo bolj možgane in pripravljene na sprejemanje novih informacij.

Razkrivanje glagolov

Glagoli včasih stojijo kot drugi deli govora. Kolektivno imenovani glagoli, glagoli, ki se uporabljajo kot delnice, zarodki in infinitivi, so lahko del besedne zveze, ki vključuje povezane modifikatorje, predmete in dopolnila. Naučite se učencem, da prepoznajo te tajne glagole in razkrijejo njihovo dejansko identiteto na zabaven način, kako se ukvarjati s slovnicami.

Vaditi s participi in participialnimi stavki

Na podlagi identifikacije glagolov je dejavnost, namenjena nadaljnjemu poudarjanju vloge participilov in participialnih stavkov - ko glagoli postanejo pridevniki - sproži prepoznavanje, da stvari morda niso vedno takšne, kot se zdijo. Ta uporabni koncept za številne teme jezikovne umetnosti se prenaša tudi na večino drugih akademskih predmetov.

Razlikovanje neodvisnih in odvisnih klavzul

Na prvi pogled se zdijo neodvisne in odvisne klavzule enake. Oba vsebujeta predmete in glagole, samo stavki pa so lahko samostojni stavki kot stavek. Začnite pouk s to vajo, da učence opomnite, da odgovori na rote redko delujejo v jezikovni umetnosti in jih spodbudite k uporabi svojih sposobnosti kritičnega razmišljanja.

Razlikovanje popolnih kazni od fragmentov kazni

Celotni stavki lahko vsebujejo samo eno besedo, medtem ko se lahko fragmenti stavka nanašajo na več vrstic besedila. Dijaki naj bodo razpoloženi za slovnico z zabavno vajo, s katero izzovejo, da delce spremenijo v polne stavke z dodatkom predikata. Ta dejavnost spodbuja razvoj celovitih misli.

Reševanje kazni za zagon

Stavki, ki se izvajajo, so posledica manjkajočih veznikov ali ločil. Začetek pouka z vajo popravljanja tekaških stavkov študente spodbudi, naj bodo pozorni na podrobnosti. To je dober odpirač za lekcije o kompoziciji in ustvarjalnem pisanju.

Poglej si posnetek: Our Miss Brooks: English Test First Aid Course Tries to Forget Wins a Man's Suit (Junij 2020).