Novo

Kaj je zakon o idealnem plinu?

Kaj je zakon o idealnem plinu?

Zakon o idealnem plinu je ena od enačb države. Čeprav zakon opisuje obnašanje idealnega plina, je enačba uporabna za dejanske pline v številnih pogojih, zato je koristno enačbo naučiti uporabljati. Zakon o idealnem plinu se lahko izrazi kot:

PV = NkT

kje:
P = absolutni tlak v atmosferi
V = prostornina (običajno v litrih)
n = število delcev plina
k = Boltzmannova konstanta (1,38 · 10−23 J · K−1)
T = temperatura v Kelvinu

Zakon o idealnem plinu se lahko izrazi v enotah SI, kjer je tlak v pascalih, prostornina je v kubičnih metrih, N postane n in se izrazi kot moli, k pa se nadomesti z R, konstanto plina (8.314 J · K−1· Mol−1):

PV = nRT

Idealni plini in resnični plini

Zakon o idealnem plinu velja za idealne pline. Idealen plin vsebuje molekule zanemarljive velikosti, ki imajo povprečno molarno kinetično energijo, ki je odvisna samo od temperature. Medmolekulske sile in molekulska velikost ne upošteva zakona o idealnem plinu. Zakon o idealnem plinu se najbolje uporablja za monoatomske pline pri nizkem tlaku in visoki temperaturi. Nižji tlak je najboljši, ker je takrat povprečna razdalja med molekulami veliko večja od velikosti molekul. Zvišanje temperature pomaga zaradi povečanja kinetične energije molekul, zaradi česar je učinek medmolekulske privlačnosti manj pomemben.

Izpeljava zakona o idealnem plinu

Obstaja nekaj različnih načinov, kako izpeljati Ideal kot zakon. Enostaven način razumevanja zakona je, da ga razumete kot kombinacijo zakona Avogadra in zakona o kombiniranem plinu. Zakon o kombiniranem plinu se lahko izrazi kot:

PV / T = C

kjer je C konstanta, ki je neposredno sorazmerna s količino plina ali številom molov plina, n. To je Avogadrov zakon:

C = nR

pri čemer je R univerzalni plinski konstanta ali faktor sorazmernosti. Združevanje zakonov:

PV / T = nR
Če se obe strani pomnožijo s T, dobimo:
PV = nRT

Zakon o idealnem plinu - primeri težav

Idealno proti težavam s plinom
Zakon o idealnem plinu - stalna količina
Zakon o idealnem plinu - delni pritisk
Zakon o idealnem plinu - izračun molov
Zakon o idealnem plinu - reševanje tlaka
Zakon o idealnem plinu - reševanje temperature

Idealna enačba plina za termodinamične procese

Proces
(Stalno)
Znana
Razmerje
P2V2T2
Izobarična
(P)
V2/ V1
T2/ T1
P2= P1
P2= P1
V2= V1(V2/ V1)
V2= V1(T2/ T1)
T2= T1(V2/ V1)
T2= T1(T2/ T1)
Izohorična
(V)
P2/ P1
T2/ T1
P2= P1(Str2/ P1)
P2= P1(T2/ T1)
V2= V1
V2= V1
T2= T1(Str2/ P1)
T2= T1(T2/ T1)
Izotermalna
(T)
P2/ P1
V2/ V1
P2= P1(Str2/ P1)
P2= P1/ (V2/ V1)
V2= V1/ (Str2/ P1)
V2= V1(V2/ V1)
T2= T1
T2= T1
izoentropska
reverzibilna
adiabatsko
(entropija)
P2/ P1
V2/ V1
T2/ T1
P2= P1(Str2/ P1)
P2= P1(V2/ V1)−γ
P2= P1(T2/ T1)γ/(γ − 1)
V2= V1(Str2/ P1)(−1/γ)
V2= V1(V2/ V1)
V2= V1(T2/ T1)1/(1 − γ)
T2= T1(Str2/ P1)(1 − 1/γ)
T2= T1(V2/ V1)(1 − γ)
T2= T1(T2/ T1)
politropni
(PVn)
P2/ P1
V2/ V1
T2/ T1
P2= P1(Str2/ P1)
P2= P1(V2/ V1)–N
P2= P1(T2/ T1)n / (n - 1)
V2= V1(Str2/ P1)(-1 / n)
V2= V1(V2/ V1)
V2= V1(T2/ T1)1 / (1 - n)
T2= T1(Str2/ P1)(1 - 1 / n)
T2= T1(V2/ V1)(1-n)
T2= T1(T2/ T1)

Poglej si posnetek: Gasni zakoni , Boyl - Mariot , Amonton , Gej Lisak Idealni zakoni (April 2020).